Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Stojanović dr Đurđica
Vanredni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Mirčetić Dejan
Asistent sa doktoratom

 Sekretar katedre