Osnovne informacije

Nivo studija
Doktorske studije


Zvanje koje se stiče
Doktor nauka - Tehnička mehanika (Dr)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Mehanika: Tehničke nauke; Prirodno-matematičke nauke


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Mentori
Spisak mentora


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Mađarević dr Damir
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.SIRESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metod naučnog rada035
Izborni predmet 15312
Izborni predmet 25413

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 35414
Izborni predmet 45414
Aktuelno stanje u oblasti022

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmet 55414
Izborni predmet 65414
Priprema prijave teme doktorske disertacije022

Godina: 2, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija (teorijske osnove)02030

Godina: 3, Semestar: Zimski

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad03030

Godina: 3, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad01010
Doktorska disertacija - izrada i odbrana doktorske disertacije0020