Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Cvetićanin dr Livija
Redovni profesor

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Atanacković Borbala

 Sekretar departmana
Organizacione jedinice