Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Mihok Sanja
Docent

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Atanacković Borbala

 Sekretar departmana
Matični studijski programi
Osnovne akademske studije
Doktorske studije
Organizacione jedinice