Dokumentacija za prijavu


04.04.2020. - 13:44 
Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu da konkurišu lica koja imaju završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje.

Dokumenta potrebna za prijavljivanje na Konkurs:

- Prijavni list (dobija se na Fakultetu na dan konkurisanja);
- Svedočanstva sva četiri razreda (fotokopija/original);
- Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (fotokopija/original);
- Lična karta ili kopija (očitana ako je sa čipom) lične karte. Kandidati koji nisu iz Srbije donose izvod iz matične knjige rođenih;
- Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica).


Fotokopije ne moraju biti overene, ali je obavezno da se podnesu originalna dokumenta na uvid i kandidat ne mora lično da dođe na prijavu.

Podatke za uplatu troškova za polaganje prijemnog ispita možete videti u primeru.

Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 6.000,00 dinara.

*Ukoliko kandidat radi dva ili tri prijemna ispita dodatno plaća drugi odnosno treći prijemni ispit.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.