Predmet: Fizika (17 - H101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Fundamentalne sile i zakoni održanja. Specijalna teorija relativnosti. Osnovi elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Električne struje. Jednosmerne struje. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Elektromagnetna indukcija. Naizmenične struje. Magnetno polje u materijalima; dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam. Talasno kretanje i akustika. Talasna jednačina. Doplerov efekat. Jačina i nivo jačine zvuka. Apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Optika. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Talasna optika. Interferencija, difrakcija, disperzija i polarizacija svetlosti. Zakoni zračenja crnog tela. Fotoefekat. Laseri. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi. Fisija i fuzija.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrović, A.Fizika2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vučinić-Vasić, M. i dr.Zbirka zadataka iz fizike2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Lj. Budinski-Petković, M. Vučinić-Vasić, D. IlićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2005Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Strahinja
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe