Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Miličić dr Milica
Vanredni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Savković dr Tatjana
Asistent - dr nauka

 Sekretar katedre