Predmet: Sociologija tehnike (17 - M318)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSociologija
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljenost inženjera da shvate društveni značaj i ulogu tehnike u razvoju društva, pozitivne i negativne uticaje tehnike na razvoj društva i čoveka, kao i vlastiti društveni značaj i odgovornost u stvaranju humanog društva.
Sticanje socioloških saznanja o osobinama, izvorima, društvenim funkcijama tehnike i stvaraocima tehničkog sazananja; sticanje znanja o uticaju prirode društvenih sistema na razvoj tehnike i uticaju tehnike na razvoj društva; sticanje znanja o uticaju tehnike na procese i promene u modernom društvu:globalizacija, promene sadržaja rada i oblika organizacije rada; promene u komunikaciji, kulturi, obrazovanju, demokratiji, načinu života i mišljenja ljudi, sticanje znanja o negativnim aspektima tehničkog razvoja: uništavanje prirode, otuđenje u radu, stvaranje rizičnog društva.
Tehničko saznanje: osobine i društvene funkcije tehnike, izvori tehničkog saznanja, stvaraoci tehničkog saznanja, širenje tehničkog saznanja, naučno-tehnički potencijal, odnos nauke i tehnike. Odnos tehnike i društva: uticaj društva na razvoj tehnike i uticaj tehnike na razvoj društva-Industrijsko i informatičko društvo. Uticaj tehnike na život, svest i kulturu. Tehnika i globalizacija: uzroci i dimenzije globalizacije, tehnološki jaz, beg mozgova; Tehnika i organizacija rada: fleksibilna proizvodnja, umrežene organizacije, ekonomija znanja, elektronska ekonomija. Tehnika i rad: skraćenje radnog vremena, promena sadržaja rada, opadanje značaja rada. Tehnika i otuđenje u radu: uticaj tehnike na otuđenje u radu, oblici otuđenja, humanizacija rada Masovni mediji i komunikacije: globalna televizija, uticaj televizije na društvo, teorije o medijima, mobilna telefonija i internet, uticaj interneta na društvo, medijski imperijalizam, masovna kultura, sajber kriminal.Tehnika i obrazovanje: obrazovanje i nove komunikacijske tehnologije, obrazovanje i tehnološki jaz, virtuelni univerziteti, inteligencija i obrazovni uspeh. Tehnika i demokratija: globalni mediji i virtuelna stvarnost, otpor i alternative globalnim medijima. Tehnika i ekološka kriza: globalno zagrevanje, genetski modifikovana hrana, tehnički rizici, tehničko društvo kao rizično Tehnička inteligencija: društveni položaj i uticaj, inženjerska etika.
Na predavanjima se izlaže problem, a zatim se otvara rasprava u kojoj studenti mogu da postavljaju pitanja i da interaktivnim pristupom doprinesu kvalitetu nastavnog procesa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radivojević, R.Tehnika i društvo2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Entony GidensSociologija2007Ekonomski fakultetSrpski jezik
Eugene Loos, Enid Mante-Meijer, Leslie HaddonThe Social Dynamics of Information and Communication Technology2008AshgateEngleski
Wenda K. Bauchspies, Jennifer Croissant, Sal RestivoScience, Technology and Society: A Sociological Approach2005John Wiley & SonsEngleski
Jan L. HarringtonTechnology and Society2011Jones & BartlettEngleski
Deborah G. Johnson, Jameson M. WetmoreTechnology and Society: Building our Sociotechnical Future2009MIT PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada45.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nešić Tomašević dr Ana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pejić dr Sonja
Vanredni profesor

Predavanja