UPOREĐIVANJE BOJA HDR 250 I HDR 230 NA RAZLIČITIM PODLOGAMA ŠTAMPANIM NA GRAFIČKOM SISTEMU HP FB 11000

  • Milana Đurđević
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Jelena Vasić
Ključne reči: digitalna štampa, ink jet, trljanje, razlika u boji, optička gustina

Apstrakt

Rad obuhvata ispitivanje otpornosti UV boje odštampane na različitim podlogama tehnikom ink jet štampe kao i postojanost boja na njihovoj površini usled dejstva trljanja. Štampa je rađena na različitim materijalima koji se najčešće koriste pri štampi ovom tehnikom, a to su papir, karton, akyplac, printolyte, forex i pleksiglas.

Reference

[1] Novaković D., Kašiković N. (2013), Digitalna štampa, FTN izdavaštvo, Novi Sad.
[2] Kipphan, H., 2001. Handbook of Print Media, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
[3] Majnarić, I. (2015). Osnove digitalnog tiska. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Objavljeno
2019-07-18
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn