JEDNO REŠENJE IMPLEMENTACIJE PROGRAMSKE PODRŠKE ZA PREPOZNAVANJE LICA PRILIKOM PRISTUPA ZAŠTIĆENOJ ZONI

  • Rade Vukovic
  • Bojan Mrazovac Assistant Professor
Ključne reči: Mašinska vizija, Neusonske mreže.

Apstrakt

U ovom radu predstavljena je upotreba mašinskog vida, na namenskim računarskim platformama korišćenjem neuronskih mreža za prepoznavanje lica.U radu su dati određeni teoretski uvodi iz oblasti koje su korišćene u izradi projekta, takođe je prikazana i implementacija i dobijeni rezultati na namenskim platformama Minnowboard [1], Raspberry Pi [2] i Movidius [3] uz upotrebu OpenVINO [4] platforme.

Reference

[1] Minnowboard (tehnička dokumentacija), pristup 04.11.2019.preko:(https://minnowboard.org/minnowboard-turbot/technical-specs)
[2] Raspberry Pi (tehnička dokumentacija), pristup 12.07.2019. preko:(https://www.raspberrypi.org/)
[3] Movidius (specifikacije), pristup 04.11.2019. preko:(https://software.intel.com/en-us/neural-compute-stick)
[4]OpenVINO, pristup 14.11.2019. preko: (https://docs.openvinotoolkit.org/)
[5] OpenCV-Python Tutorials Documentation, pristup 04.11.2019.preko:(https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/opencv-python-tutroals/latest/opencv-python-tutroals.pdf)
[6] FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering, pristup 04.11.2019. preko: (https://arxiv.org/abs/1503.03832)
[7] TensorFlow, pristup 04.11.2019, preko:(https://www.tensorflow.org/)
[8] Blockchain, pristup 14.11.2019. preko:(https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain)
[9] Wei-Lun Chao GICE, National Taiwan University, Face Recognition
[10] Deep Neural Network, pristup 14.11.2019. preko:(https://www.techopedia.com/definition/32902/deep-neural-network)
[11] David Habrman, Face Recognition with Preprocessing and Neural Networks, LiTH-ISY-EX--16/4953—SE
Objavljeno
2020-10-04