Primena vlažnog postupka odsumporavanja dimnih gasova na primeru termoelektrane Ugljevik

  • Smiljana Stajić
  • Zoran Čepić Docent
Ključne reči: Termoelektrana Ugljevik, emisija sumpornih oksida, odsumporavanje dimnih gasova, vlažni postupak

Apstrakt

u okviru rada predstavljen je problem prekograničnih vrijednosti emisije sumpornih oksida u  Termoelekrani Ugljevik, kao i instaliranje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i smanjenje emisija.

Reference

[1] Studija izvodljivosti o izgradnji sistema odsumporavanja dimnog gasa na Termoelektrani Ugljevik u RS, oktobar 2008.godine
[2] Tehnički izvještaj, Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani Ugljevik, RUDIS d.o.o Trbovlje
[3] Anonym, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak, Službene novine FBiH, broj: 33/03
[4] ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, Izveštaj o ispitaivanju uglja, pepela i šljake, Ugljevik 2019. god.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu