RAZVOJ I ANALIZA ANDROID APLIKACIJE PET SHOP

  • Smiljana Tedić
Ključne reči: Java, Android

Apstrakt

U radu je opisana izrada android aplikacije za podršku rada prodavnica kućnih ljubimaca. Modeliranje je dato preko UML dijagrama, a aplikacija je implementirana korišćenjem Java programskog jezika i Android studio razvojnog okruženja.

Reference

[1] UVOD U OBJEDINJENI JEZIK MODELIRANJA, Novi Sad, 1999. Ivana Stanojević, Dušan Surla
[2] Predavanja iz predmeta Programiranje mobilnih aplikacija, Novi Sad, 2018/2019. god, dr Stevan Gostojić
Objavljeno
2020-01-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo