SISTEM ZA LOKALIZACIJU OBJEKATA U ROBOTICI

  • Miloš Arbanas
Ključne reči: senzori, mašinska vizija, robotika, detektovanje objekata

Apstrakt

U ovom radu analizirano je projekto­vanje sistema koji je u mogućnosti da detektuje željene objekte u okolini robota, a potom i odredi njihovu loka­ciju. Analizirano je više pristupa rešavanju ovog prob­lema, od korišćenja jednostavnih senzora za deteciju boje, do nešto naprednijih koji uključuju manipulaciju nad slikama i mašinsko učenje. Uređaj je praktično realizovan i prikazani su rezultati uspešnosti za nekoliko metoda, na osnovu čega su izvučeni zaključci. Na kraju su predloženi i dalji koraci koji bi mogli dodatno da poboljšaju rad uređaja.

Reference

[1] Richard Szeliski, „Computer Vision: Algorithms and Applications“, September 2010.
[2] Joseph Redmon , Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi, „You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection“ University of Washington, 2016.
[3] https://medium.com/@jonathan_hui/map-mean-average-precision-for-object-detection-45c121a31173 (pristupljeno u septembru 2019.)
Objavljeno
2019-12-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo