VEB APLIKACIJA BAZE RETKIH BOLESTI NA SRPSKOM JEZIKU

  • Ivana Tešanović
Ključne reči: Retke bolesti, Baza retkih bolesti, OrphaNet, Umbraco, C#, MSSQL

Apstrakt

Predmet ovog rada jeste implemen­tacija web aplikacije koji omogućava pristup informaci­jama o retkim bolestima na srpskom jeziku, kao i imple­mentacija alata koji ubrzavaju i olakšavaju proces pre­vođenja. Rad je podeljen na više poglavlja, počevši od istorije u medicini, preko trenutnog stanja u svetu po pitanju retkih bolesti do opisa krajnjeg rešenja i tehnologija kojima se služilo da se dođe do istog.

Reference

[1] Dean T Jamison, Joel G Breman, Anthony R Measham, George Alleyne, Mariam Claeson, David B Evans, Prabhat Jha, Anne Mills, and Philip Musgrove, Disease Control Priorities in Developing Countries, 2nd edition, 2006
[2] Orphanet: an online rare disease and orphan drug data base. © INSERM 1999. Available on http://www.orpha.net
Objavljeno
2019-12-29
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo