PROCES RAZVOJA GENERIČKE POSLOVNE APLIKACIJE

  • Ilija Grbić
Ključne reči: Objektno orijentisano programiranje, veb aplikacije, Objektno orijentisani šabloni, Softver za pravnike

Apstrakt

U današnje vreme sve više jača tenden­cija digitalizacije podataka iz različitih domena kako bi se olakšala njihova pretraga i brz pristup. Upotreba informacionih sistema postala je opšteprihvaćena u oblastima obrazovanja, medicine i privrede. Državna up­rava i pravni sistem u Republici Srbiji postepeno prime­njuju informacione sisteme u svakodnevnom poslovanju što se dalje odražava i na advokate. Advokatske kance­larije trenutno prvenstveno rade sa fizičkim ili eventualno skeniranim dokumentima, dok je primena namenskih soft­verskih alata slabo prisutna. Cilj ovog rada jeste prikaz procesa razvoja delom generičke aplikacije za evidenti­ranje i upravljanje pre svega advokatskih predmeta, ali i ostalih podataka neophodnih u radu advokatske kancelarije.

Reference

[1] https://www.mpravde.gov.rs/cron/files/O/2018/O2018Y00.html (pristupljeno u septembru 2019.)
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/JasperReports (pristupljeno u septembru 2019.)
[3] https://www.elastic.co/what-is/elasticsearch (pristupljeno u septembru 2019.)
[4] https://existek.com/blog/top-front-end-frameworks-2019/ (pristupljeno u septembru 2019.)
[5] https://www.paragraf.rs/propisi/sudskiposlovnik-2.htm (pristupljeno u septembru 2019.)
[6] https://www.oodesign.com/factory-pattern.html (pristupljeno u septembru 2019.)
Objavljeno
2019-12-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo