РЕАКТИВНО ПРОГРАМИРАЊЕ У ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ ЈАВА

  • Зоран Лулеџија
Ključne reči: Јава језик, реактивно програмирање, Project Reactor, анализа одзивности веб апликација

Apstrakt

У раду је дат преглед парадигме реактивног програмирања у програмском језику Јава, као и анализа одзивности веб апликација развијених на стандардан и реактиван начин. Анализа одзивности је обухватила утицај два фактора, број истовремених HTTP захтева упућених према веб апликацијама, као и трајање обраде захтева код позиваног веб сервиса.

Reference

[1] M. Bernhardt, Reactive Web Applications: Covers Play, Akka, and Reactive Streams, Manning Publications Co., 2016.
[2] C. Walls, Spring in Action, 5th Edition, Manning Publications Co., 2019.
[3] T. Nurkiewicz and C. Ben, Reactive Programming with RxJava: Creating Asynchronous, Event-based Applications, O'Reilly Media, Inc., 2016.
[4] Project Reactor - https://projectreactor.io/docs/core/release/reference/ (приступљено 27.08.2019)
[5] C. Escoffier, Building Reactive Microservices in Java, O'Reilly Media, Inc., 2017.
Objavljeno
2019-12-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo