ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ ПРЕТВАРАЧА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ У ИНДУСТРИЈИ

  • Горан Мамлић
  • Веран Васић
  • Ђура Орос
Ključne reči: Електромагнетска компатибилност, фреквентни претварачи, електромагнетске сметње

Apstrakt

У овом раду приказани су неки аспекти везани за електромагнетnу компатибилност претварача енергетске електронике у индустрији. Стављен је аспекат на утицај електромагнетних сметњи, рад фреквентних претварача, генерисање електромагнетних сметњи од стране фреквентних претварача, примену електромагнетске компатибилности у пракси.

Reference

[1] EMC for Systems and Installations, Newnes, Tim WiI Hams & Keith Armstrong, 2000
[3] Practical Implementation – EMC in Drive Engineering, SEW EURODRIVE, 2013
[4] Facts Worth Knowing about Frequency Converters, Handbook, VLT® Frequency Converters, Danfoss, 2014
Objavljeno
2019-12-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo