GRAFIČKI INTERFEJS EDUKATIVNOG ELEKTROFIZIOLOŠKOG AKVIZICIONOG UREĐAJA

  • Žaklina Stojšin
Ključne reči: Grafički korisnički interfejs, mikrokontroler, elektrofiziološki signali

Apstrakt

U okviru ovog rada predstavljena je realizacija grafičkog korisničkog interfejsa koji je razvijen za mikrokontroler ATXMega128A1 u okruženju MikroC pro for AVR. U radu su priloženi rezultati dobijeni upotrebom dizajnirane aplikacije i njihova analiza.

Reference

[1] Vikipedija, slobodna enciklopedija, Grafički korisnički interfejsi.
[2] Ben Sheiderman, Catherine Plaisant, Designing the user interface, University of Maryland 2005.
[3] Orawit Thinnukool, The user’s satisfaction of graphic user interface in designing for health care mobile applicaton, Chiang Mai University 2017.
[4] Vikipedija, slobodna enciklopedija, Elektrokardiogram.
Objavljeno
2019-12-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo