IZBOR ELEKTRIČNIH MOTORA ZA POGON ELEKTRIČNIH VOZILA

  • Miloš Vorkapić
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Sinhroni motor sa permanentnim magneto, Električna vozila, Električni motori

Apstrakt

U ovom radu je obrađena tema izbora elktričnih motora koji su najpogodniji za pogon vozila, obzirom da se sve više modela proizvodi i sa elekričnom varijantom pogona. Deo rada se odnosi na konstrukciju i način rada električnog vozila, razlike i prednosti u odnosu na konvencionalna vozila kao i konstrukciju električnog motora sa parametrima koji ga karakterišu. Na kraju rada predstavljena je simulacija u Matlabu za potrebe prezentacije izgleda signala odziva električnog motora na zahteve gradske vožnje.

Reference

[1] https://www.eti.kit.edu/english/1376.php (pristupio 25.09.2016.)
[2] M.Stojkov, D. Gašparović, D.Pelin i dr., “Electric Car – history and components”, 5^th International Natural Gas, Heat and Water Conference, Hrvatska 2014., (pristupio 19.08.2016.)
[3] V. Katić i dr., „Mali Električni Automobili - Ispitivanje Osnovnih Pogonskih Karakteristika“, ENEF, Bnja Luka, Nov.2013, dostupno na http://enef.etfbl.net/resources/Zbornik_2013/24_Rad.pdf (pristupio 11.08.2016.) st.:2-3
[4] Ž. Banković, „Hibridna Vozila“, Seminarski rad, Elektrotehnički fakultet u Nišu, Jun 2010.
[5] X. D. Xue, K. W. E. Cheng and N. C. Cheung, “Selection of Electric Motor Drives for Electric Vehicles“, Hong Kong Polytechnic, University Hong Kong, China, January 2009
[6] N. Tovilović, “Testiranja pogona električnog automobila – Prva faza“, diplomski rad, FTN Novi Sad, 2013 (pristupio 25.10.2016)
[7] M. Ćulibrk, “Modelovanje i simulacija E – pogona modernog električnog automobila“, master rad, FTN Novi Sad, 2016.
Objavljeno
2019-12-25
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo