ZAŠTITA KABLOVA

  • Marija Sarić
Ključne reči: kablovi, prekostrujna zaštita, prekostrujna koordinacija

Apstrakt

U radu se razmatra zaštita kablova, osnovne karakteristike i izvođenje krivih oštećenja kablova, kao i koordinacija sistema. Cilj je da se prikažu prednosti primene korišćenja vremensko-strujnih krivih kao grafičke tehnike za ilustraciju selektivne koordinacije zaštite. Za softversku verifikaciju rada se koristi program za koordinaciju releja.

Reference

[1] Duško Bekut, „Relejna zaštita”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
[2] IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants , IEEE Std 141-1993
[3] IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems, Published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., IEEE Std 242-2001™
[4] http://www.skm.com/applicationguides8.html
[5] Thomas P. Smith, The ABC’s of Overcurrent Coordination , P.E. January 2006
[6] David Paul P.E., Understanding Time Current Curves, MAVERICK Technologies
[7] ETAP ADMS demo software.
Objavljeno
2019-12-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo