IDENTIFIKACIJA PARAMETARA EKVIVALENTNE ŠEME ASINHRONE MAŠINE METODOM DVA TEST SIGNALA

  • Mladen Vučković
  • Vladimir Popović
Ključne reči: parametarska identifikacija, asinhrona mašina, ekvivalentne šeme AM

Apstrakt

U radu je prikazana metoda bazirana na injektiranju dva naponska test signala različitih učestanosti tokom self-commissionog procesa asinhronog motora. Za potrebe verifikacije razvijen je Matlab/Simulink model. Rezultati simulacije poređeni su sa stvarnim parametrima motora koji je namenjen za potrebe u okviru električne vuče.

Reference

[1] Marčetić P. Darko, “Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima”, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2014.
[2] Shafiq Ahmed Odhano, „Self-Commissioning of AC Motor Drives“, PhD thesis, Torino: Politecnico di Torino, 2014.
[3] Francisco A. S. Neves, „Digital Filters for Fast Harmonic Sequence Component Separation of Unbalanced and Distorted Three-Phase Signals“, Časopis IEEE Transactions on industrial electronics, 2012.
Objavljeno
2019-12-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo