ДЕТЕКЦИЈА КАВИТАЦИЈСКИХ РЕЖИМА У ЦЕНТРИФУГАЛНИМ ПУМПАМА ПРИМЈЕНОМ ВИБРОДИЈАГНОСТИЧКИХ МЕТОДА

  • Радивојка Вучинић
Ključne reči: вибрације, вибродијагностика, кавитација, центрифугалне пумпе

Apstrakt

У оквиру рада приказан је поступак експерименталног испитивања појаве кавитације на примјеру центрифугалне пумпе у пумпној станици „Лиман“ у Новом Саду. Током експеримента паралелно су мјерени хидраулички радни параметри пумпе и вибрације на одабраним тачкама на кућишту пумпе. Објашњени су појмови кавитације и вибродијагностике и приказани су поступак и резултати испитивања, као и анализа резултата.

Reference

[1] Ташин, С. „Оптимални дијагностички пакет параметара за детекцију кавитацијских режима у центрифугалним пумпама“, докторски рад, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2016. год.
[2] Вуковић, Ж., Халкијевић, И. „Кавитација у цен-трифугалним црпкама“, Грађевинар 63-1, 2011.г.
[3] Hergt P., Nicklas, A., Mollenkopf, G., Brodersen, S. „The suction performance of centrifugal pumps possibilities and limits of improvements“. Proceedings of the 13th International Pump Users Symposium, Houston, p. 13-25, 1996.
Objavljeno
2019-12-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo