VIBRODIJAGNOSTIKA STANJA ELEKTROMOTORA SA OŠTEĆENIM ROTOROM

  • Siniša Kraljević
  • Ninoslav Zuber Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
  • Dejan Reljić
Ključne reči: Vibracije, održavanje po stanju, stanje rotora elektromotora, stanje statora elektromotora

Apstrakt

Održavanje mašina po stanju, merenje vibracija rotirajućih mašina u cilju određivanja stanja mašine, dijagnostika stanja elektromotornih pogona na bazi merenja vibracija, osnovni pokazatelji oštećenja elektromotornih pogona, eksperiment.

Reference

[1] N. Zuber, Vibrodijagnostika rotirajućih mašina, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[2] D. Reljić, Otkrivanje kvarova rotora kaveznog asinhronog motora primenom tehnika analize terminalnih veličina, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2019-12-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo