OBJEKTNA PARADIGMA RUBY PROGRAMSKOG JEZIKA SA KOMPARATIVNOM ANALIZOM RUBY ON RAILS I JAVA SPRING OKRUŽENJA

  • Olja Anđelovski
  • Srđan Popov
Ključne reči: Objektno-orijentisana paradigma, Ruby, Ruby on Rails, Java, Spring

Apstrakt

U radu je analizirana objektno-orijentisana paradigma Ruby programskog jezika uz komparativnu analizu Ruby on Rails i Java Spring okruženja za kreiranje web aplikacija. Implementirana aplikacija Travel je standardna web aplikacija za upravljanje šifrarnicima, pregled, kreiranje i rezervisanje smeštaja.

Reference

[1] Malbaški Dušan, Kupusinac Aleksandar, „Praktikum za vežbe iz objektno orijentisanog programiranja”, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2010.
[2] Malbaški Dušan, „Objektno orijentisano programiranje programski jezik java”, Novi Sad – Sremska Kamenica, Univerzitet Educons – Fakultet informacionih tehnologija, 2015.
Objavljeno
2019-11-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo