NIGHTMARE MAGIC – ПРИМЕР УПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈЕ И EMOTIV EPOC УРЕЂАЈА У РАЧУНАРСКИМ ИГРАМА

  • Mарина Радовановић
Ključne reči: Електроенцефалографија, интерфејс мозак-рачунар, рачунарска игра

Apstrakt

Електроенцефалографија (EEG, Electroencephalography) препознаје мерљиву електричну активност унутар мозга која се јавља при активирању неурона. За запис ових сигнала сензори се постављају преко скалпа, а један од BCI (Brain-Computer Interface, интерфејс мозак-рачунар) уређаја који користи ову неинвазивну методу је Emotiv EPOC, који омогућава управљање апликацијама путем мисли или израза лица. Циљ овог рада је истраживање практичне примене конкретног BCI уређаја у прављењу једноставне игре. Мерењем EEG таласа и детекцијом израза лица корисника управља се бацањем магије унутар игре Nightmare Magic, пројекта који је замишљен као демо за упознавање са радом Emotiv EPOC уређаја и почетна тачка за будућа истраживања.

Reference

[1] José del R. Millán, Pierre W. Ferrez, Ferran Galán, Eileen Lew, Ricardo Chavarriaga, 2007, Non-Invasive Brain-Machine Interaction, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence Vol. XX, No. X, 1–13.
[2] Adlakha Amit, 2002, Single Trial EEG Classification. Swiss Federal Institute of Technology.
[3] Aatif M. Husain, Saurabh R. Sinha, Continuous EEG Monitoring: Principles and Practice, pp. 6.
[4] Volker Straebel, Wilm Thoben, 2014, Alvin Lucier's music for solo performer: experimental music beyond sonification, Organised Sound, 19 (1): 17–29.
[5] Vidal J., 1973, Toward direct brain-computer communication, Annual Review of Biophysics and Bioengineering, 2 (1): 157–80.
[6] Birbaumer N. et al., 2000, The Thought Translation Device (TTD) for Completely Paralyzed Patients, IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, Volume 8, No. 2, pp. 190-193.
[7] Galán F. et al, 2008, A Brain-Actuated Wheelchair: Asynchronous and Non-invasive Brain-Computer Interfaces for Continuous Control of Robots, Clinical Neurophysiology, Volume 119, Issue 9, pp. 2159-2169.
[8] Drummond K., 2009, Pentagon Preps Soldier Telepathy Push, Wired Magazine.
[9] Niedermeyer, Ernst and da Silva, Fernando Lopes, 2005, Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications and Related Fields, Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, pp 140.
[10] Nunez PL., Srinivasan R., 1981, Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG, Oxford University Press.
[11] Rowan A. James, 2003, Primer of EEG, Elsevier Science, Philadelphia, PA.
[12] Emotiv getting started guide, version 3.5.0., EMOTIV Inc 2017.
Objavljeno
2019-11-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo