PROTOKOL JEZIČKIH SERVERA

  • Bojan Stipić
  • Zorica Suvajdžin Rakić
Ključne reči: Protokol jezičkih servera, LSP, miniC

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste analiziranje protokola jezičkih servera. Prikazana je istorija i motivacija za razvoj protokola jezičkih servera, kao i sami tehnički detalji. Opisan je programski jezik miniC. Implementiran je jezički server za programski jezik miniC. Prikazana je integracija jezičkih servera sa tekst editorima Vim i Atom.

Reference

[1] Official page for Language Server Protocol, https://microsoft.github.io/language-server-protocol/, Avgust 2019.
[2] A community-driven source of knowledge for Language Server Protocol implementations, https://langserver.org/, Avgust 2019.
[3] Language server protocol history, https://github.com/Microsoft/language-server-protocol/wiki/Protocol-History, Avgust 2019.
[4] Zorica Suvajdžin Rakić i Miroslav Hajduković, miniC, specifikacija i implementacija, zbirka zadataka, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Edicija tehničke nauke - udžbenici, broj ???, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2014
[5] Zorica Suvajdžin Rakić, Predrag Rakić, Tara Petrić, miniC Project for Teaching Compilers Course, ICIST 2014
[6] Zorica Suvajdžin Rakić i Predrag Rakić, flex & bison, zbirka zadataka, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Edicija tehničke nauke - udžbenici, broj 478, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2014
[7] Flex zvanična dokumentacija, https://westes.github.io/flex/manual/, Avgust 2019.
[8] Bison zvanična dokumentacija, https://www.gnu.org/software/bison/manual/, Avgust 2019.
[9] cJSON repozitorijum, https://github.com/DaveGamble/cJSON, Avgust 2019.
[10] Vim tekst editor, https://www.vim.org/, Avgust 2019.
[11] ALE plugin za Vim tekst editor, https://github.com/dense-analysis/ale, Avgust 2019.
[12] Atom tekst editor, https://atom.io/, Avgust 2019.
[13] Atom-IDE plugin za Atom tekst editor, https://ide.atom.io/, Avgust 2019.
Objavljeno
2019-11-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo