MODELOVANJE MALE HIDROELEKTRANE NA BRANI KOD NOVOG BEČEJA

  • Andor Rajšli
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Mala HE, Obnovljivi izvori, Brana

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada je predstavljanje potencijala izgradnje male hidroelektrane (ME) kod Novog Bečeja. Pažnja je usmerena na teorijsku mogućnost, na analizu osnovnih merenja i na poređenje sa drugim rezultatima.

Reference

[1] Web stranica: Hydro Energy - Energija Vode, http://www.centrala.org.rs/knjiga%20liber%20perpetuum /04Energija_vode_Hydro_Energy.pdf
[2] Web stranica: http://www.vodevojvodine.com/pdf/Brochures/Knjiga%20blaga.pdf
[3] J. Savković "Mogućnosti primjene modela piko hidroelektrane", Master rad, FTN, Novi Sad, 2018.
[4] Web stranica: http://www.dlhe.rs/latinica/he-bajina-basta-1
[5] B. Lepotić Kovačević, B. Lazarević "Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u hidroelektranama do 30 MW u Republici Srbiji", Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Jun 2016.
[6] Web stranica: https://www.ems.rs/
[7] Web stranica: http://www.vodevojvodine.com
[8] V. Mijailović "Distribuirani izvori energije- Principi rada i eksploatacioni aspekti", Akademska misao, Beograd, 2011.
[9] D. Milićević, Lj. Anđelković, A. Živković “Mogućnosti iskorišćenja hidroenergetskog potencijala reke Tise na lokaciji brane kod Novog Bečeja”, INFOTEH, Jahorina, Vol. 13, Mart 2014., pp.190-195, https://infoteh.rs.ba/zbornik/2014/radovi/ ENS-2/ENS-2-12.pdf
Objavljeno
2019-11-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo