METODE ISPITIVANJA I GARANCIJE KVALITETA U OBLASTI SOFTVERSKIH ALATA

  • Maja Milišić
  • Željen Trpovski
Ključne reči: ispitivanje, ispitni slučajevi, SCS, IDE, DUT, API

Apstrakt

U radu je prikazan jedan način auto­matskog ispitivanja SCS (eng. SoundClear Studio) razvoj­nog okruženja zasnovanog na regresivnom izvršavanju ispitnih slučajeva na sistemskom novou. Akcenat je stav­ljen na ispitivanje dve glavne komponente aplikacije: ser­verski deo, koji radi kao alat iz komandne linije zasnovan na gRPC okviru, napisan u programskom jeziku C# i GUI klijentu, implementiranom u programskom jeziku Java.

Reference

[1] RT-RK, “RT-RT Institute for Computer Based Systems”, 2019, [Online]. Available: http://www.rt-rk.com/. [Accessed: 27.05.2019.]
[2] Cirrus Logic, “Cirrus Logic, Inc.”, 2019, [Online]. Available: https://www.cirrus.com/. [Accessed: 27.05.2019.]
[3] M. Tankosić, U. Mićić, Đ. Miljković, I. Kaštelan, “ Automatizacija ispitivanja integrisanog okruženja za DSP na principu crne kutije ”, Novi Sad, 2016.
Objavljeno
2019-11-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo