ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ГРАФА ТОКА КОНТРОЛЕ НA ЈЕЗИКУ PHARO

  • Светлана Ђурић
Ključne reči: Граф тока контроле, апстрактно синтаксно стабло, визуализација, Pharo

Apstrakt

У раду је пројектована хијерархија класа за моделовање графа контрола тока. Граф се преузима из синтаксног стабла произвољног Pharo програма и  визуализује коришћењем Mondrian радног оквира.

Reference

[1] Alexandre Bergel, Damien Cassou, Stephane Ducasse, Jannik Laval, Deep into Pharo, Square Bracket Associates, Switzerland, 2013
[2] Stéphane Ducasse, Dimitris Chloupis, Nicolai Hess, and Dmitri Zagidulin, Pharo By Example 5, September 29, 2018
[3] Janusz Laski, William Stanley, Software Verification and Analysis, Springer, 2009
[4] Наташа Сукур, Репрезентација тока извршавања програма дијаграмом стања, независна од улазног језика, Мастер рад, Природно - математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 2016.
[5] Visualizing Polymetric Graphs using Mondrian, http://agilevisualization.com/AgileVisualization/Mondrian/0202-Mondrian.html
[6] Еволуција софтвера, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ms1es/Predavanja/ProcenaTroskova.ppt
[7] Оптимизација, http://www.acs.uns.ac.rs/sites/default/files/PP9-optimizacija.pdf
[8] Обрасци понашања, http://www.igordejanovic.net/courses/sok/obrasci-ponasanja.html#53
[9] Identifying messages , https://ci.inria.fr/pharo-contribution/job/UpdatedPharoByExample/lastSuccessfulBuild/artifact/book-result/UnderstandingMessage/UnderstandingMessage.html
[10] The Pharo MOOC , https://mooc.pharo.org/
[11] Smalltalk, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Smalltalk
[12] Abstract Syntax Tree, https://vinaytech.wordpress.com/2008/10/04/abstract-syntax-tree/
[13] All Pharo syntax on a postcard , https://pharoweekly.wordpress.com/2018/06/02/all-pharo-syntax-on-a-postcard/
[14] Стабло парсирања, https://sh.wikipedia.org/wiki/Stablo_parsiranja
[15] Тестирање софтвера , http://etf.beastweb.org/index.php/site/download/P5_BelaKutija.pdf
[16] OAK, http://www.smalltalkhub.com/#!/~GordanaRakic/Oak
Objavljeno
2019-11-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo