GENERISANJE KODA ZA VIZUALIZACIJU REZULTATA ELEKTROENERGETSKIH PRORAČUNA UZ UPOTREBU OBLASNO SPECIFIČNOG JEZIKA

  • Vladislav Simić
Ključne reči: Modelovanje, metamodel, domenski specifičan jezik, generator koda, UML, DSL

Apstrakt

U radu je predstavljena analiza mogućnosti stvaranja jezika kojim se modeluje izvještaj za rezultate proračuna elektroenergetskih funkcija kao i generisanje izvornog koda na osnovu modela tog izvješ­taja. Analizom softvera za menadžment elektroenergetskih sistema usvojeni su koncepti na kojima se zasniva domen­ski specifičan jezik za modelovanje izvještaja rezultata proračuna. Rješenje opisano u radu implementirano je uz oslonac na Microsoft DSL tehnologiju. Cilj ponuđenog rješenja je da olakša i ubrza razvoj segmenata kompleks­nog elektroenergetskog softvera, odnosno razvoj izvješ­taja za rezultate proračuna.

Reference

[1] I. Dejanović, Prilog metodama brzog razvoja softvera na bazi proširivih jezičkih specifikacija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2011.
[2] I. Dejanović, Metamodel, editor modela i generator poslovnih aplikacija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2008.
[3] V. Strezoski, D. Popović, N. Katić, G. Švenda, Z. Gorečan, J. Dujić / D. Bekut, Osnovne energetske funkcije za analizu, upravljanje i planiranje pogona srednjenaponskih distributivnih mreža, Kopaonik: IV skup Trendovi Razvoja: Nove tehnologije u elektrodistribuciji, 1998.
[4] V.Strezoski, Osnovi elektroenergetike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2014.
[5] IEC: 61970 403 Ed.1: Energy management system application program interface (EMS API), 2008.
[6] M. Docs, „The MVVM Pattern,“ dostupno na: https://docs.microsoft.com/. [datum pristupa 03 06 2019].
[7] M. Docs, „Windows Presentation Foundation,“ dostupno na: https://docs.microsoft.com/. [datum pristupa 17 06 2019].
[8] M. Docs, „Understanding Models, Classes and Relationships,“ dostupno na: https://docs.microsoft.com. [datum pristupa 03 06 2019].
[9] M. Docs, „Code Generation and T4 Text Templates,“ dostupno na: https://docs.microsoft.com/. [datum pristupa 03 06 2019].
[10] J.-P. T. S. Kelly, Domain Specific Modeling: Enabling Full Code Generation,, Hoboken, New Jersey: Wiley IEEE Computer Society Pr, 2008..
Objavljeno
2019-11-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo