UTICAJ PROPADA NAPONA NA RAD PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA NAPAJANIH IZ SISTEMA KROVNIH FN ELEKTRANA

  • Jovana Janković
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Električni automobili, FN elektrane, punjači, pad napona, DigSilent

Apstrakt

U ovom radu iznet je predlog realizacije postavljanja javnih punjača za električne automobile na teritoriji Grbavice (Novog Sada). Navedeni su osnovni problemi sa kojima se ova industrija danas susreće. Opisan je električni automobil, opisana je postavka stavljanja FN elektrana, kao i njihova podela prema tipu i snazi. Prikazana je infrastruktura javnih punjača kao i predlozi postavke punjča na 7 lokacija. Dat je i proračun na osnovu kojeg je izvršen odabir opreme za napajanje i zaštitu, kao i simulacija kratkog spoja u DigSilent-u.

Reference

[1] M.Steen, „Greenhouse Gas Emissions From Fossil Fuel Fired Power generation Systems“, EUR 19754 EN, Joint Research Centre, Inst. for Advanced Materials, EC, 2000.
[2] https://pushevs.com/2016/11/23/electric-cars-range-efficiency-comparison/
[3] J.Janković, “Urbane solarne elektrane-studija slučaja za Grbavicu u Novom Sadu”, Diplomski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[4] https://www.elektropunjaci.com/kategorije-proizvoda/javni-punjaci/
[5] D. Head, P. Kind, „Electric Vehicle Charging Station Program and Installation Guidelines“, Sonoma so, Sakramento, 2011.
[6] https://www.digsilent.de/en/
Objavljeno
2019-11-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo