APLIKACIJA ZA PRAĆENJE CENA PO MARKETIMA

  • Aleksandar Ljahović
Ključne reči: e-trgovina, ASP.NET Web API, Angular

Apstrakt

Ovaj članak treba da demonstrira probleme koji se javljaju tokom implementacije aplikacije za praćenje cena po marketima i način na koji su oni rešeni. Takođe, pojasniće se i tehnologije u kojima je implementirana aplikacija i pojmovi eleketronske trgovine i elektronskog poslovanja.

Reference

[1] Кончар Ј: „Електронска трговина“, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, Суботица, 2003
[2] https://www.eyerys.com/articles/types-e-commerce-models
[3] https://www.c-sharpcorner.com/article/learn-about-angular-lifecycle-hooks
[4] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/about
[5] https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/
Objavljeno
2019-11-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo