OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I POTENCIJAL KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE U MANASTIRU KOVILJ

  • Dragana Stajić
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Zaštićena područja, obnovljivi izvori energije, fotonaponski sistemi, solarna energija

Apstrakt

U radu je predstavljen pregled obnovljivih izvora električne energije i njihova mogućnost primene u zaštićenim područjima Srbije. Dat je primer zaštićenog područja Koviljsko-Petrovaradinski rit i manastira Kovilj koji se nalazi u sklopu ovog područja, sa predlogom implementacije solarneenergije na manastirskom imanju i tehno-ekonomskom analizom rešenja.

Reference

[1] Zakon o zaštiti životne sredine, Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009
[2] Specijalni rezervat prirode "Koviljsko-Petrovaradinski rit", predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićenog područja I kategorije, studija zaštite, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, 2010.
[3] "Fotonaponski sistemi", Studija NPEE, evidencioni broj ЕЕ704-1052А, Beograd 2004.
[4] "Grid-Connected Power Systems", Murdoch University, 2008.
[5] Izveštaj o stanju životne sredine u JP „Elektroprivreda Srbije“ za 2018. godinu.
Objavljeno
2019-11-01
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo