УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ КАТАСТАРСКИХ ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ПОЛИТИЧКЕ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА

  • Jelena Savo Mitrović Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Goran Dušan Marinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Катастар, премер

Apstrakt

Овај рад је резултат истраживања на тему катастарске евиденције у Републици Српској, са посебним освртом на ток развоја катастарских евиденција у општинама Рогатица и Фоча. С обзиром да је тежња катастра прелазак на јединствену евиденцију, основни циљ истраживања био је анализа стања досадашње евиденције као основе за даљи развој.

Biografija autora

Goran Dušan Marinković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

preporuka recenzenta: Milan Trifković

Reference

[1] Mиливојевић, Н.; Трифковић, М. Стање премера на територији политичке општине Чачак, Зборник радова ФТН 2016, 8, 1509-1512
[2] Marinković, G.; Lazić, J.; Ilić, Z. The basis for the establishment of a database of utility lines cadaster – realistic approach, Archives for Technical Sciences 2017, 17(1), 57-66. DOI: 10.7251/afts.2017.0917.057M
[3] Бегић, М. 110 година катастра Босне и Херцеговине, Дипломски рад, Универзитет у Сарајеву, 2010.
[4] Правилник о дигиталном геодетском плану („Службени гласник Републике Српске“ број 43/04)
[5] Андрић, М.; Маринковић, Г. Стање премјера на територији општине Зворник, Зборник радова ФТН 2019, 8, 1458-1461
Objavljeno
2020-05-01
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo