ANALIZA PROCESA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

  • Jelena Krstić
Ključne reči: Osiguranje, nesrećni slučaj, procena, šteta

Apstrakt

U radu je opisan proces zaključenja ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja-nezgode, tok dokumentacije, realizacija osiguranih slučajeva i proces prijave i likvidacije štete.

Reference

Kuzmanović B., Marović B., Njegomir V. :“Osnovi osiguranja i reosiguranja“, Beograd, 2009.
Mrkšić D., Ćosić Đ: „Upravljanje rizikom i osiguranje“, FTN, Novi Sad, 2015.
Avdalović V. „Principi osiguranja“, FTN, Novi Sad, 2007.
Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment