SISTEM ZA AUTOMATIZACIJU PROCESA IZRADE LIČNIH DOKUMENATA

  • Đorđo Kalaković
Ključne reči: Visual Studio, Microsoft SQL Server, MVC, Twilio, WCF service, Windows service

Apstrakt

U modernom dobu jedan od najbitnijih resursa postalo je vreme. Mnoge tehnologije, alati, pro­cedure uvođeni su ne bi li se uspelo uštedeti na vremenu. Ušteda ovog resursa bila je osnovni motiv nastanka aplikacije opisane u daljem radu. Aplikacija je napisana u programskom jeziku C# i napravljena je da omogući jednostavnije apliciranje za neki od ličnih dokumenata. Korisnik aplikacije bi mogao uvek da ima uvid na vreme čekanja u nekoj od ustanova, kao i na vreme čekanja na zahtev, za koji je prethodno aplicirao.

Reference

[1] Svetlin Nakov, Veselin Kolev & Co. (2013, Sofia), “Fundamentals of computer programming with C#”.
[2] Jonathan McCracken, The Pragmatic Bookshelf Raleigh ,,Test-Drive ASP.NET MVC", North Carolina Dallas, Texas.
[3] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vissedes, "Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software".
[4] Sempf B., Sphar C., Davis S.R., (2013), "C# 5.0 All -In-One For Dummies", John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
[5] Stopper, Markus, and Bernd Gastermann. "Service-oriented communication concept based on WCF .NET for industrial applications." International multi conference of engineers and computer scientists. 2010.
[6] Stackify , What are Windows Services? How Windows Services Work, Examples, Tutorials and More, dostupno na: https://stackify.com/what-are-windows-services [pristupljeno 07. decembar 2018]
[7] Twillio, dostupno na: https://www.twilio.com/learn/twilio-101/what-is-twilio [datum pristupa 07.12.2018]
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema