IMPLEMENTACIJA BIKONA U POSLOVANJE KOMPANIJE

  • Sandra Veljkov
Ključne reči: Veb programiranje, modelovanje, bikon, marketing, API

Apstrakt

Cilj ovog master rada jeste istra­živanje, modelovanje i implementacija bikona u poslo­vanje kompanije.

Reference

[1] https://techspirited.com/what-is-information-technology (pristupljeno u decembru 2018.)
[2] http://www.draganvaragic.com/blog/najvazniji-kanali-komunikacije-i-tehnike-promocije (pristupljeno u decembru 2018.)
[3] https://www.happiestminds.com/Insights/Beacons-technology (pristupljeno u decembru 2018.)
[4] https://developers.google.com/beacons/ (pristupljeno u januaru 2019.)
[5] https://www.w3schools.com (Pristupljeno u decembru 2018)
[6] http://support.referrizer.com (Pristupljeno u januaru 2019)
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema