УТИЦАЈ ЕЛЕКТРОНСКОГ СИСТЕМА НАПЛАТЕ НА ДИНАМИЧКЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЛИНИЈЕ

  • Слободан Нинков
  • Павле Питка
Ključne reči: Систем наплате, измена путника, јавни превоз путника

Apstrakt

У овом раду је извршена процена уштеде времена укрцавања путника у возило и утицај на динамичке елементе линија за случај замене класичног система наплате карата електронским системом у јавном градском превозу путника у Новом Саду.

Reference

[1] Системско-генерално бројање и анкета путника у јавном градском и приградском превозу путника на подручју Новог Сада, ЈП "Урбанизам" завод за урбанизам, Нови Сад, 2010.
[2] П. Гладовић, В. Поповић, М. Симеуновић, „Информациони системи у друмском транспорту“, Нови Сад, ФТН Издаваштво, 2014.
[3] Tirachini, Alejandro, i David A. Hensher, „Bus congestion, optimal infrastructure investment and the choice of a fare collection system in dedicated bus corridors“. Transportation Research Part B: Methodological 45 (5), 2011, Elsevier Ltd: 828–44. doi:10.1016/j.trb.2011.02.006.
[4] Р. Банковић, „Организација и технологија јавног градског путничког превоза“, Београд, Саобраћајни факултет, 1994.
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo