PROJEKTOVANJE OPTIČKE MREŽE U NASELJU SREDNJE VELIČINE

  • Aleksandra Kerezović
  • Željen Trpovski
  • Dejan Nemec
Ključne reči: Optika, optičko vlakno, FTTx, GPON, miniIPAN/IPAN

Apstrakt

Rad se bavi pasivnim optičkim mrežama i njihovim podelama. Posebno se razmatra Gigabit pasivna optička mreža (GPON) i njene prednosti. Pored toga rad se bavi izgradnjom pristupne optičke mreže u Rumi, gde se razmatra polaganje optičkog kabla i povezivanje miniIPAN/IPAN uređaja u jednom delu naselja.

Reference

[1] https://networks.nokia.com/products/7330-isam-fttn-ansi, Februar 2019.
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_optical_network, Februar 2019.
[3] Telekom Srbija, primeri projektne dokumentacije za izgradnju optičkih mreža, 2014.
[4] https://www.fs.com/overview-of-gpon-technology-aid-500.html, Februar 2019.
[5] Nemanja Andrić, Optičko kabliranje, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2016.
Objavljeno
2019-08-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo