ЈЕЗИК И ОКРУЖЕЊЕ ЗА МОДЕЛОВАЊЕ И ГЕНЕРИСАЊЕ ВЕБ СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ОПШТЕ НАМЈЕНЕ

  • Биљана Анђелић
Ključne reči: Информациони системи, намjенски језици, развој заснован на моделима, формална спецификација веб страница

Apstrakt

У овом раду представљени су језик за моделовање веб страница информационих система опште намјене и генератори прототипова веб страница. Пoсебна пажња усмјерена је на модело­вање валидационих правила корисничких форми. За развој meta-modela коришћено је окружење EMF, а окружење Xtend за развој текстуалне синтаксе намјенског језика.

Reference

[1] Marco Branbilla, Jordi Cabot, Manuel Wimmer, Model-Driven Software Engineering in Practice Morgan & Claypool Publishers 2012.
[2] Војислав Ђукић, Језик и окружење за моделовање и генерисање информационих система опште намене, Факултет техничких наука, 2015.
[3] Object Constraint Language, https://www.omg.org/spec/OCL/About-OCL/, Приступљено 15.2.2019.
Objavljeno
2019-08-25
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo