REALIZACIJA EDUKACIONOG MIKRORAČUNARA NA ZYNQ KONFIGURABILNOM SISTEMU NA ČIPU

  • Balaž Petrović
Ključne reči: ZYNQ, ZYBO, FPGA, Edulent

Apstrakt

U ovom radu je opisan proces reali­zacije ZEdulent školskog mikroračunara na ZYNQ sis­temu na čipu. Prikazan je proces projektovanja mikro­računara i grafičkog korisničkog interfejsa. Pored toga opisan je način verifikacije i testiranja.

Reference

[1] I. Mezei: “Formalna specifikacija i realizacija laboratorijskog mikroračunara na programabilnom integrisanom kolu” Magistarska teza, FTN, Novi Sad 2005
[2] ZYBO Reference manual:Digilent https://www.xilinx.com/support/documentation/university//XUP%20Boards/XUPZYBO/documentation/ZYBO_RM_B_V6.pdf acessed on: 29.03.2019
[3] Xillybus IP datasheet: http://xillybus.com/doc acessed on: 22.03.2019
[4] Balaz Petrovic, Ivan Mezei: „Educational microprocessor implementation on ZYNQ reconfigurable system on chip“, poslato za prikaz na međunarodnoj konferenciji
Objavljeno
2019-08-25
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo