РЕАЛИЗАЦИЈА БЕЖИЧНОГ АКУСТИЧНОГ СЕНЗОРА БАЗИРАНА НА БЛУТУТ ТЕХНОЛОГИЈИ

  • Александар-Вук Павловић
  • Мирослав Поповић
Ključne reči: Звук, Блутут, Бежична комуникација, Микрофон, Сензор

Apstrakt

Развој технологије довео је до повећања перформанси и пада цена електронских уређаја, што је проузроковало појаву Интернета Ствари – велики број умрежених уграђених уређаја чија је примена побољшање квалитета живота људи. Ови уређаји се уграђују и у домове, доводећи до појаве паметних кућа. Великом брзином, главна спрега комуникације са уређајима у паметној кући постаје паметни звучник. Уколико је корисник удаљен од уређаја, квалитет комуникације опада због деформација звука. Претпоставља се да се квалитет комункације може побољшати уградњом уређаја са микрофоном унутар просторије. У овом раду је представљена реализација оваквог уређаја заснована на Блутут технологији. Испитана је потрошња електричне енергије и квалитет везе на различитим удаљеностима и добијени су задовољавајући резултати.

Reference

[1] Н. Рајић, Н. Четић, М. Поповић, С. Танацковић, „Систем за испитивање гласовних команди у паметној кући“ на 62. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН, 2018.
[2] Д. Додер, Н. Четић, Ј. Ковачевић, М. Поповић, ,,Implementation of low cost wireless acoustic sensor based on ESP8266 module“ (енгл) на 2nd International Conference on Eletrical, Eletronic and Computing Engineering, 2016.
[3] Д. Додер, Н. Четић, М. Поповић, Ј. Ковачевић, „Realisation of server application for acoustic sensors based on RTSP, RTP protocols“ (енгл) на 23. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР, 2015.
[4] Електропривреда Србије, „Методологија за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање“, Службени гласник Републике Србије 84/14, 2014, ISSN 0353-8389
[5] C. Hoene, M. Hyder, „Optimally Using the Bluetooth Subband Codec”, на The 35th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks, 2010.
[6] C. Hoene, M. Hyder, „Considering Bluetooth‘s Subband Codec (SBC) for Wideband Speech and Audio on the Internet“, Технички извештај WSI-2009-3, 2009, ISSN 0946-3852
Objavljeno
2019-08-22
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo