НАМЕНСКИ ЈЕЗИК И ОКРУЖЕЊЕ ЗА МОДЕЛОВАЊЕ И ГЕНЕРИСАЊЕ СИСТЕМА СПОСОБНОСТИ У ИГРАМА СА УЛОГАМА

  • Бојан Батало
Ključne reči: Наменски језици, развој софтвера заснован на моделима, видео игре, игре са улогама

Apstrakt

У овом раду описан је развијени софтверски алат који омогућава специфицирање и генерисање система способности у видео играма са играњем улога. Систем се састоји из наменског језика, једне Model-To-Text трансформације и оквира за развој видео игара. Употребом описаног система могуће је генерисати текстуалне игре role-playing жанра и покренути их у окружењу Python.

Reference

[1] http://dnd.wizards.com/ (приступљено у фебруару 2019.)
[2] M. Barton: Dungeons and Desktops, New York: A K Peters/CRC Press, 2008
[3] Sean Q. Hendricks, W. Keith Wrikler: Gaming as Culture - Essays on Reality, Identity and Experience in Fantasy Games, McFarland, 2006
[4] https://www.statista.com/statistics/552623/number-games-released-steam/ (приступљено у фебруару 2019.)
Objavljeno
2019-08-21
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo