UTICAJ PRIKLJUČENJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA DISTRIBUTIVNU MREŽU

  • Igor Bjelica
Ključne reči: Distributivna mreža, Fotonaponska elektrana

Apstrakt

U radu se razmatraju dva osnovna problema koja nastaju priključenjem fotonaponske elek­trane na distributivnu mrežu (DM): problem varijabi­lnosti snage i problem “Duck curve”. Prvo je prikazan teorijski uvod o oba problema, a kasnije se predlažu strategije za njihovo suzbijanje. Uticaj priključenja fotonaponske elektrane na DM razmatra se na primeru jednostavne test mreže. U tu svrhu, razvijen je mate­matički model u programskom jeziku C#. Dobijeni rezul­tati predstavljeni su kroz dijagrame na osnovu kojih se vrši analiza.

Reference

1. H.Wirth: Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg, January 2017.
2. D.Pajan: Utjecaj solarne elektrane na mrežu u točki priključenja, Završni rad, Sveučilište Sjever, Varaždin, 2016.
3. K.Brellas: Modeling of Hybrid Operation of a Concentrated Solar Power production unit, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017.
4. https://www.caiso.com/Documents/FlexibleResourcesHelpRenewables_FastFacts.pdf.
5. S.Vodopija: Prognoziranje proizvodnje iz OIE i upravljanje distribuiranim sustavima za skladištenje električne energije u elektroenergetskoj mreži u tržišnim uvjetima, doktorski rad, Sveučilište u Splitu, Split, 2017.
6. J.Lazar: Teaching the Duck to Fly, Second Edition. Montpelier, VT: The Regulatory Assistance Project, 2016.
7. J.Marcos, I.Parra, M.Garcia, L.Marroyo: Control strategies to smooth short-term power fluctuations in large photovoltaic plants using battery storage systems, Article, Department of Electical and Electronic Engeeneering, University of Navarre, Pamplona, Spain, 2014.
8. A.Ulinuha, M.A.S.Masoum, S.M.Islam: Optimal scheduling of LTC and shunt capacitors in large distorted distribution systems using evolutionary-based algorithms, IEEE Trans. on PWRD, vol. 23, Issue: 1, Jan. 2008.
Objavljeno
2019-08-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo