MODELOVANJE MODERNIH DISTRIBUTIVNIH ENERGETSKIH RESURSA ZASNOVANIH NA UREĐAJIMA ENERGETSKE ELEKTRONIKE ZA POTREBE PRORAČUNA KRATKIH SPOJEVA

  • Miloš Spasić
Ključne reči: Modeli modernih distribuiranih izvora, proračun kratkih spojeva, generalizovano delta kolo

Apstrakt

U radu je opisan model distributivne mreže (DM) sa velikim brojem modernih energetskih resursa (DER). Predstavljene su vrste postojećih DER kao i njihovi modeli u proračunima režima s kratkim spojem. Akcenat rada je na modelima DER koji su na DM povezani uređajima energetske elektronike. Predstavljen je i unapređen algoritam sumiranja struja i korekcije napona (USSKN) kako bi se ovi modeli uključili u proračune režima s kvarom.

Reference

[1] Luka Strezoski, „Proračun kompleksnih kratkih spojeva neuravnoteženih distributivnih mreža sa distribuiranim energetskim resursima”, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
[2] Luka Strezoski and Marija Prica, „Real-Time Short-Circuit Analysis of Active Distribution Systems”, IEEE Power and Energy Conference in Illinois (PECI), Champagne, IL, USA, 2016.
[3] Joint Working Group, „Fault Current Contribution from Wind Plants”, Report to the T&D Committee of the IEEE Power and Energy Society, Pro Relay, 2015.
[4] Vladimir Strezoski, „Analiza elektroenergetskih sistema”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[5] Luka Strezoski, Marija Prica, Vladimir Katić, Boris Dumnić, „Short-Circuit Modeling of Inverter Based Distributed Generators Considering the FRT Requirements”, North American Power Symposium (NAPS), IEEE, Denver, Septembar 2016.
Objavljeno
2019-08-18
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo