ARHITEKTURA I IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA ANALIZU PODATAKA PAMETNOG GRADA

  • Simonida Kadić
Ključne reči: Sistemi skladišta podataka, OLTP, OLAP, ETL proces, Pametan grad

Apstrakt

U ovom radu prezentovan je sistem skla­dišta podataka čijom je upotrebom moguće vršiti analize kretanja ljudi na području grada Melburna u Australiji. U prvom delu rada opisani su izvori podataka. Podaci su pri­kupljeni iz baza podataka vladinih agencija grada Melbur­na. Dobavljanje podataka zahtevalo je razvoj podsistema za ekstrakciju podataka. Neophodno je bilo izvršiti eksplo­rativnu analizu prikupljenih podataka, kako bi se razvila OLTP šema baze podataka i programi za punjenje njenih tabela. Za projektovanje dimenzija i činjenica OLAP šeme baze podataka bilo je potrebno uočiti poslovne procese koji su od značaja za analizu kretanja ljudi. Takođe, razvijen je ETL proces čijom primenom se realizuje punjenje OLAP baze podataka. Izveštajna funkcija omogućava parametri­zaciju upita.

Reference

[1] Cocchia A. (2014) „Smart and Digital City: A Systematic Literature Review“, Dameri R. Rosenthal-Sabroux C. „Smart City“ , pp 13-43 ,2014
[2] Melbourne Data, URL https://data.melbourne.vic.gov.au
Objavljeno
2019-08-18
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo