НАМЕНСКИ ЈЕЗИК ЗА МОДЕЛОВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА И ГЕНЕРИСАЊЕ КОНФИГУРАЦИЈА SWITCH УРЕЂАЈА

  • Јелена Јаковљевић
Ključne reči: Наменски језици, switch уређај, детекција циклуса у графу, развој софтвера вођен моделима, рачунарске мреже

Apstrakt

У овом раду представљен је наменски језик за моделовање рачунарских мрежа и генератор за генерисање конфигурационих скрипти повезаних уређаја, где је посебна пажња посвећена switch уређајима. Описан је алат који се заснива на основном конфигурисању switch уређаја компаније Cisco. За развој коришћено је окружење EMF за креирање мета-модела и окружење Sirius за развој графичке синтаксе наменског језика.

Reference

[1] Eclipse Modeling Framework, Доступно на:
https://eclipse.org/modeling/emf/, август 2018.
[2] Xtext, Доступно на: https://www.eclipse.org/Xtext/, август 2018.
[3] Sirius, Доступно на: https://www.eclipse.org/sirius/, август 2018.
[4] Xtend, Доступно на: https://www.eclipse.org/xtend/, август 2018.
[5] M. Brambilla, J. Cabot, M. Wimmer: Model-Driven
Software Engineering in Practice, Morgan & Claypool Publishers, 2012.
Objavljeno
2019-08-17
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo