ПРОШИРЕЊЕ MONGODB БАЗE ПОДАТАКA ОТВОРЕНОГ КОДА ЗА ИНДЕКСИРАЊЕ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ СРПСКИХ ТЕКСТОВА

  • Стефан Петковић
Ključne reči: Дигитални документи, индексирање, претрага, претпроцесирање, стеминг, Snowball, Mo-ngoDB

Apstrakt

Рад описује имплементацију про-ширења, MongoDB базе података отвореног кода, за подршку индексирања и претраживања српских те-кстова писаних на оба писма.

Reference

[1] https://academichelp.net/samples/academics/essays/ expository/passing-on-knowledge.html (датум приступа: 2019-08-12)
[2] http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/ digdoc.html (датум приступа: 2019-08-12)
[3] Ивановић Д., Милосављевић Б. (2015), Управљање дигиталним документима, ISBN: 978-86-7892-690-7, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
[4] http://nlp.ffzg.hr/resources/tools/stemmer-for-croatian/ (датум приступа: 2019-08-12)
[5] https://github.com/pedam91/Stemmer-evaluation (датум приступа: 2019-08-12)
Objavljeno
2019-12-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo