UNAPREĐENJE SAJTA ZA OBJAVU OGLASA UPOTREBOM RENDEROVANJA NA KLIJENTSKOJ STRANI

  • Milica Cicmil
Ključne reči: Renderovanje, server, klijent, react, Symphony

Apstrakt

U ovom radu prikazani su opis problema sajta za pretragu oglasa, tehnologije korišćene za poboljšanje njegovih performansi, kao i metrike, rešenja i krajnji rezultat do kog se došlo reinženjeringom istog. Kao osnovni uzrok nedostataka došlo se do razlike renderovanja stranica na serveru i na klijentu, te su u ovom radu ta razlika, prednosti i mane oba pristupa detaljnije opisani.

Reference

[1] https://hackernoon.com/server-side-vs-client-side-rendering-in-react-apps-443efd6f2e87 (pristupljeno u septembru, 2018)
[2] Darko Avramović “Evaluating Web browser graphics rendering system performance by using dynamically generated SVG”. U: JOURNAL OF GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN 3.1 (2012)
[3] https://www.upwork.com/hiring/development/ server- side-rendering/ (pristupljeno u septembru, 2018)
[4] Alexander Svensson. “Speed Performance Comparison of JavaScript MVC Frameworks”. Thesis. Blekinge Institute of Technology, 2015.
[5] https://medium.freecodecamp.org/what-exactly-is-client-side-rendering-and-hows-it-different-from-server-side-rendering-bd5c786b340d (pristupljeno u septembru, 2018)
[6] http://branchandbound.net/blog/web/2012/11/unify-server-side-client-side-rendering-embedding-json/ (pristupljeno u septembru, 2018)
Objavljeno
2019-07-31
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema