INTEGRACIJA INTERAKTIVNIH MAPA UPOTREBOM JAVASCRIPT BIBLIOTEKA

  • Nemanja Jovančević
Ključne reči: prostorni podaci, prostorne baze podataka, rasterski slojevi, vektorski slojevi, OpenLayers, JavaScript, HTML, CSS, GeoServer

Apstrakt

U ovom radu dat je pregled aktuelnih interaktivnih mapa koje su besplatno dostupne na internetu. Izvršena je analiza mogućnosti integracije interaktivnih mapa. Dat je opis integracije interaktivnih mapa u Web aplikaciju upotrebom JavaScript biblioteka. Web aplikacija je razvijena u HTML programskom jeziku

Reference

[1] Rečnik savremene srpske geografske terminologije, https://tadic.education/geografski-recnik/, posećeno u oktobru 2018.
[2] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid, posećeno u oktobru 2018.
[3] Hrvatska enciklopedija, http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=30683, posećeno u oktobru 2018.
[4] Battersby S. E., Finn M. P., Usery E. L., Yamamoto K. H., Implications of Web Mercator and Its Use in Online Mapping, Cartographica The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, broj 49 (2014) 85-101
[5] Kurt E., Prikupljanje i obrada prostornih podataka u GIS-u za potrebe uspostave i održavanja jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica, Geodetski glasnik, broj 42 (2012) 44-52
[6] Essentials of Geographic Information Systems, https://saylordotorg.github.io/text_essentials-of-geographic-information-systems/, posećeno u oktobru 2018.
Objavljeno
2019-07-31
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema