PROAKTIVNE MERE ZAŠTITE OD ZEMLJOTRESA

  • Aleksandar Savić
Ključne reči: Zemljotres, Štetni efekti zemljotresa, Proaktivne mere zaštite

Apstrakt

U ovom radu je definisan zemljotres kao prirodni hazard kao i proaktivne mere koje se mogu primeniti u cilju smanjenja njegovog štetnog delovanja. Detaljnije su analizirani zemljotresi sličnih magnituda u zonama istraživanja koje čine teritorije Srbije, Italije i Japana, kao i primena proaktivnih mera u zonama istraži­vanja. Cilj ovog rada je određivanje značaja proaktivnog delovanja u slučaju zemljotresa.

 

Reference

[1] M. Kerkez i I. Ivanović “Katastrofalni rizici i osiguranje”, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-3159/2016/1820-31591602017K.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] B. Glavatović, “Seizmologija” skripta,Beogradskog Univerziteta, 2002.
[3] D.T. Turnić, “Mere za smanjenje seizmičkog rizika kod zgrada”
[4] Materijal za predmet “Elementi ciklusa katastrofalnih događaja”, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2016
[5] S. Jovanović, “Pravni aspekti osiguranja od elementarnih nepogoda”
[6] Republički seizmološki zavod Republike Srbije
[7] http://www.civil.ist.utl.pt/~mlopes/conteudos/SISMOS/DOLCE.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[8] K. Ikeuchi i M. Waga, “Earthquake Disaster Management in Japan” https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/joint/41/paper/17_Ikeuchi.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2019-07-31
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara